Általános Felhasználási Feltételek

0
Az adott értékelés: nincs

1. Érvényességi kör

A következő ÁFF mindenkire vonatkozik, aki felhasználóként regisztráltatja magát az FOTOTIPP.HU internetes oldalon ("Oldal”).  A regisztráció egyben az ÁFF elfogadását is jelenti.

2. Az ÁFF módosítása / felmondás joga

FOTOTIPP.HU fenntartja magának a jogot, hogy jelen ÁFF-t bármikor megváltoztassa, a változásokról FOTOTIPP.HU az oldalon ad tájékoztatást. A változtatás előtti jogcselekményekre az eredeti feltételek továbbra is érvényesek. Az ÁFF változásai a felhasználó által elfogadottnak minősül, ha az oldal szolgáltatásait az új ÁFF hatályba lépésétől számított egy hét elteltével továbbra is használja, vagy a változások hatályba lépésétől számított egy hónapon belül nem mondja fel.

3. Az ÁFF elismerése szerződéses alapként / Az együttműködő partnerek ÁÜF-ei

A FOTOTIPP.HU általi regisztrálással használati szerződés jön létre FOTOTIPP.HU és a felhasználó között („használati szerződés“). A felhasználó a regisztrációval elismeri ennek az Általános Felhasználási Feltételeknek az érvényességét, mint a használati szerződés alapja.

FOTOTIPP.HU együttműködő partnereinek szolgáltatása és áruinak kínálata esetén (pl. tartalom, szolgáltatás, Shop-termékek, stb. tekintetében) FOTOTIPP.HU ezen szolgáltatások és áruk tekintetében nem a felhasználó szerződéses partnere. Ezeket a szerződéseket egyedül a felhasználó és az együttműködő partner között kell megkötni. Kizárólag az együttműködő partner esetleges Általános Üzleti Feltételei érvényesek.

4. Használati szerződés kötése és regisztrálás / használati jogosultság

Az oldal szolgáltatásainak igénybe vételéhez használati szerződés megkötése szükséges, amely a felhasználó regisztrálási kérelmével és a felhasználó FOTOTIPP.HU általi regisztrálásával jön létre.

A regisztráció feltétele, hogy a felhasználó

- a regisztrációs ablakban kérdezett adatokat megadja (“regisztrálás“), és

- vagy 18 év feletti korlátlanul cselekvőképes természetes személy, vagy jogi személy vagy kereskedelmi társaság legyen.

A regisztrálásra jogigény nem érvényesíthető. FOTOTIPP.HU jogosult a regisztrációt, azaz a használati szerződés megkötését az indokok megadása nélkül megtagadni.

5. Visszavonás joga

A regisztrációs kérelem elfogadásával létrejött használati szerződést a felhasználó a regisztráció közlésének beérkezése után két héten belül írásban visszavonhatja. A visszavonást E-mailben a info@fototipp.hu címre kell küldeni. A tárgyhoz az „FOTOTIPP.HU regisztráció visszavonása“ szöveget kell megadni. A határidő betartásához elegendő a visszavonás időbeni elküldése. Amennyiben a visszavonás kijelentése időben megtörtént, a felhasználót nem köti a használati szerződés és ezen ÁÜF. A visszavonás ezen joga nem érvényes, mihelyst a felhasználó már igénybe vette az oldal bármely szolgáltatását.

6. Felmondás

6.1 FOTOTIPP.HU-nak jogában áll a használati szerződést bármikor az indokok megadása nélkül felmondani és a regisztrációt visszavonni. Ezáltal megszűnik az oldal szolgáltatásainak igénybevételére szóló jogosultság.

Ettől függetlenül FOTOTIPP.HU különösen akkor mondja fel a szerződést és vonja vissza a regisztrációt, ha a bejelentkezéskor hamis adatokat adtak meg, a regisztráció feltételei hiányoznak, ezen ÁÜF rendelkezéseit megsértik, vagy a felhasználó jogellenes cselekedeteire utaló információk kerülnek napvilágra.

A regisztráció felmondása elektronikus levélben (E-mail) történik.

6.2 A felhasználónak joga van a használati szerződést bármikor az indokok megadása nélkül felmondani. Felmondás esetén a nyilatkozat beérkezése után FOTOTIPP.HU visszavonja a regisztrációt. A felmondást E-mailben az info@Fototipp.hu címre kell küldeni.

7. Egyéni jelszó

A regisztrációval minden felhasználó egyéni jelszót kap. A felhasználó a jelszót nem adhatja át harmadik félnek, és gondosan meg kell őriznie a visszaélések elkerülése érdekében.

A felhasználó köteles FOTOTIPP.HU-t haladéktalanul értesíteni, ha a jelszó elveszett, vagy tudomására jut, hogy általa nem felhatalmazott harmadik fél a jelszóról tudomást szerzett. Amennyiben a felhasználó nem tudja bizonyítani, hogy egy harmadik fél az FOTOTIPP.HU-hoz való hozzáférést az egyetértése nélkül használta, akkor a hozzáférésen keresztül megadott összes nyilatkozat (pl. megrendelések) a felhasználótól származóként kezelődnek. A felhasználó felel harmadik fél minden visszaéléséért, amennyiben nem bizonyítja, hogy ezért nem terheli semmilyen felelősség.

8. Adatgyűjtés, adatvédelem, jótállás korlátozása

A FOTOTIPP.HU a felhasználónak a regisztráció és szolgáltatások használata során gyűjtött, feldolgozott és tárolt adatait csak az FOTOTIPP.HU-n és harmadik félnek nem adja tovább, amennyiben erre nézve nem áll fenn törvényileg vagy hatóságilag elrendelt kötelezettség, vagy a továbbadás nem bizonyítási célokra szükséges.

Az FOTOTIPP.HU vagy a felhasználó általi felmondás esetén a felhasználó regisztrációja visszavonásra kerül, és az összes róla tárolt adatokat a felmondás FOTOTIPP.HU-hoz történt beérkezése után egy hónapon belül törlik, kivéve, ha a tárolása nem a fennálló jogviszonyok teljesítéséhez és lebonyolításához, vagy bizonyítási célokra szükséges. A FOTOTIPP.HU nem garantálja az adatok biztonságát.

9. Az oldal szolgáltatásainak módosítása vagy megszüntetése

A FOTOTIPP.HU fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatásokat és az oldal URL-jét tetszése szerint bármikor és az indokok megadása nélkül megváltoztassa vagy teljesen megszüntesse. Ebből a felhasználónak semmilyen igénye nem keletkezik FOTOTIPP.HU-val szemben.

10. Felhasználási jogok biztosítása és engedményezése

10.1 Amennyiben egy felhasználó az oldalra cikket/hozzászólást (különösen szövegek és /vagy fotók) tesz fel és publikál, pl. fotók, profilbejegyzések vagy hozzászólások fórumokban, csoportokban, értékelések vagy kommentárok, akkor FOTOTIPP.HU számára térítésmentesen biztosítja a jogot, hogy a cikket/hozzászólást/képet tetszőlegesen gyakran és időben  korlátlanul az oldalon, valamennyi FOTOTIPP.HU által működtetett szolgáltatásban  megjelentesse, nyilvánosan hozzáférhetővé tegye, terjessze és harmadik fél általi lehívás céljára elérhetővé tegye. Ez a jog érvényes linkeken és más weboldalakon (pl. RSS-feed, keresőmotor bejegyzések) történő alkalmazás esetére is.

Ez a jog továbbá magában foglalja a cikkek/hozzászólások szerkesztői feldolgozását a szerzői személyiségi jogok megőrzése mellett, valamint – szövegek esetén – adott esetben más felhasználók általi kiegészítést vagy egyéb feldolgozást a közösen, az úgy nevezett Wiki-elv alapján készített és átdolgozott szövegek keretében.

10.2 A felhasználás abban az időpontban ér véget, amikor a felhasználó a teljes cikket/hozzászólást az oldalról teljes egészében eltávolítja.. Az olyan cikkeket/hozzászólásokat, amelyeket több felhasználó a Wiki-elv alapján közösen készített vagy szerkesztett, ill. készíthet vagy szerkeszthet (pl. általános információk tippekben, összefoglalások), valamint a hozzászólásokat általános témákhoz (fórumok), vagy más tagok bejegyzéseit (értékelések, kommentárok, vendégkönyvek) ezzel szemben a közzététel után nem lehet törölni. A jogok átruházása időben korlátlanul történik.

10.3 Reklámcélokra történő felhasználásra (különösen hirdetések keretében) csak a mindenkori szerzővel történt egyeztetés és annak engedélye után kerül sor. Ezek a külön biztosított jogok a használati szerződés felmondása után is tartósan az FOTOTIPP.HU-nál és a nevezett vállalatoknál maradnak.

10.4 A felhasználó a cikkének/hozzászólásának beküldésével elismeri, hogy az a beküldött tartalom jogaival rendelkezik. Beleértve az esetleges képeken látható személyek beleegyezését is.

10.5 A felhasználó mentesíti FOTOTIPP.HU-t harmadik fél jogos igényei alól, amelyeket FOTOTIPP.HU és törvényes képviselői és/vagy beosztottjai ellen a 10.1 pontban biztosított jogok használata alapján érvényesítenek. A felhasználó átvállalja a jogvédelem ezáltal FOTOTIPP.HU-nál, törvényes képviselőinél és/vagy beosztottjainál keletkező bírósági és bíróságon kívüli költségeit.

11.  Felelősség a beküldött tartalmakért

11.1 FOTOTIPP.HU nem köteles a felhasználó cikkeinek/hozzászólásainak helyességét, teljességét és jogszerűségét  ellenőrizni.

11.2 A felhasználó felel azért, hogy az oldal igénybevételével feltöltött, tárolt, terjesztett, nyilvánosan hozzáférhetővé tett, bemutatott és közzétett tartalmak, és ha abban más oldalakra történő utalások találhatók, akkor azon oldalak tartalma nem sértik

- a törvényes előírásokat és/vagy

- harmadik fél jogait, és/vagy

- a bírósági vagy hatósági tilalmakat és /vagy

- az Internet illemszabályait és magatartási szabályait és/vagy

- a jó erkölcsöt

A felhasználó különösen nem tölthet fel, tárolhat, terjeszthet, mutathat be, tehet nyilvánosan hozzáférhetővé, tehet közzé olyan tartalmakat, illetve nem utalhat az FOTOTIPP.HU szolgáltatásai segítségével olyan tartalmakra, amelyek

- személyiségi jogokat és/vagy harmadik fél oltalmi jogait sérthetik vagy korlátozhatják, és/vagy

- rágalmazónak vagy üzleti érdeket sértőnek, és/vagy

- obszcénnak, sértőnek, gyalázónak, megbotránkoztatónak, erőszakot dicsőítőnek, pornográfnak, zaklatónak, kiskorúak számára nem alkalmasnak, rasszistának, néplázítónak, szélsőjobboldalinak, vagy másként elutasítandónak tekinthetők, és/vagy

- vírusokat vagy kéretlen küldeményeket (úgynevezett „spam“) tartalmaznak vagy képviselnek és/vagy

- lánclevélben, piramisjátékokban, ingyenes akciókban való részvételre szólítanak fel és/vagy kereskedelmi, vagy egyéb reklámcélokat szolgálnak.

A fentiek érvényesek egyebek közt a cikkekre, értékelésekre, fórumbejegyzésekre, hozzászólásokra és fotókra is.

12. Cikkek/hozzászólások törlése

FOTOTIPP.HU és rendszergazdái jogosultak bármikor egyedüli tetszésük szerint a felhasználók egyes cikkeit/hozzászólásait vagy azok részeit törölni. A fenti jogtól függetlenül FOTOTIPP.HU eltávolítja azokat a tartalmakat, amelyek megsértik a 11.2 pontot. Ezen norma értelmében tartalomnak minősülnek a szoftverek és egyéb adatállományok és utalások más tartalmakra is. A felhasználó azonban nem követelhet ilyen intézkedést, harmadik fél anyagait tekintve sem. FOTOTIPP.HU E-mailben tájékoztatja a felhasználót az anyagainak törléséről..

13. Záró rendelkezések

FOTOTIPP.HU a felhasználóit elsősorban  e-mailben tájékoztatja. A felhasználó kijelenti, hogy beleegyezik, hogy FOTOTIPP.HU a platform bármilyen jellegű átalakításról e-mailben tájékoztathatja őt.

Amennyiben nyilatkozatok és jogügyletek számára a dátumnak és/vagy az óraidőnek jelentősége van, akkor az FOTOTIPP.HU szervere által jelzett dátum és óraidő a mértékadó.

Ha ezen ÁFF egy rendelkezése nem hatályos vagy hatályát veszti, az a többi rendelkezés hatályát nem érinti. A nem hatályos rendelkezés helyére olyan hatályos szabályozásnak kell lépnie, amely a hatályát vesztett rendelkezés gazdasági céljához a legközelebb esik.

FOTOTIPP.HU jogosult az összes szolgáltatás teljesítését bármikor harmadik félre részben vagy egészben átruházni.  

A webhelyet a Drupal - egy nyílt tartalomkezelő rendszer - működteti